January 2020
Lu Ma Mi Jo Vi Du
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Login

Aţi uitat parola? Aţi uitat utilizatorul?
The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

Stiri

A 2 a Masa Rotunda Europeana

12 March 2015

1În urma succesului foarte mare al 1st European Roundtable pentru schimbul de date de energie, organizat in cadrul proiectului MESHARTILITY in mai 2013, 2nd European Roundtable a avut loc pe 10 martie 2015, la Comitetul Regiunilor din Bruxelles. 21 de participanți: experți tehnici de utilitati de energie, asociații de municipalități și structuri de sprijin din 12 țări europene implicate în proiect, precum și reprezentanți ai unor astfel de instituții CE DG ENER, JRC și Oficiul pentru Convenția primarilor au încheiat discuția cu privire la căile posibile de îmbunătățire a cooperării între autoritățile locale și furnizorii de utilități si de energie.

Read more...

A 3 a Masa Rotunda Nationala la Bacau

26 November 2014

conventia-primarilor-655x360

Pe 25 Noiembrie 2014, la Bacau, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Primaria Bacau si Agentia pentru Eficienta Energetica si Protectia Mediului Bucuresti au organizat coferinta „Conventia Primarilor – initiativa europeana pentru energie durabila”, un eveniment ce prezinta principala miscare europeana in care sunt implicate autoritatile locale si regionale ce se angajeaza in mod voluntar pentru cresterea eficientei energetice si utilizarea surselor de energie regenerabila pe teritoriile lor.
Pentru proiectul MESHARTILITY aceasta a reprezentat a 3 a Masa Rotuda Nationala si a 2 a Masa Rotunda comuna cu proiectul Data4Action.

Read more...

A 5 a intalnire de proiect la Dubrovnik (Croatia)

10 November 2014

meeting in DubrownikuPe 5 și 6 noiembrie 2014 partenerii de proiect din cadrul proiectului s-au adunat în MESHARTILITY Dubrovnik (HR) pentru a cincea oară pentru a discuta rezultatele și sarcinile lor la zi si pentru viitor. Mare parte a discuțiilor a fost dedicată acordurile de cooperare care vor fi semnate între autoritățile locale implicate în proiect, precum și utilități energetice care operează în zona lor. Cele mai bune practici în acest domeniu au fost prezentate, cum ar fi gestionarea în comun a datelor în Italia sau modificările propuse în regulament sectorul energetic din România. Un alt aspecte abordate în timpul sesiunilor au inclus rezultatele a doua mese rotunde naționale organizate în țările partenere, precum și progresul implementării SEAP în municipalitățile participante. La reuniune a participat si responsabilul de proiect, domnul Martin Eibl, care a informat cu privire la interesul deosebit al Comisiei UE în rezultatele acestui proiect. El a încurajat, de asemenea, partenerii să-și continue cu munca grea de a iniția acordurile dintre utilități de energie și autoritățile locale și sa acorde în continuare sprijin municipalitățile în procesul de SEAP pentru a le ajuta sa finalizeze planurile lor și de a lansa punerea lor în aplicare incepand cu aprilie 2015, atunci când proiectul se termină. Cu această ocazie, avem, de asemenea, plăcerea de a vă informa că, în martie 2015, a doua masă rotundă europeană privind energia si schimbul de date va avea loc la Bruxelles. În timpul acestui eveniment, autoritățile locale și părțile interesate europene vor discuta despre dimensiunea europeană a schimbului de date privind consumul de energie. Ordinea de zi a reuniunii va fi publicată aici cât de curând!

Acordurile voluntare cu furnizorii de utilitati incep sa-si arate rezultatele in cadrul proiectului MESHARTILITY

22 September 2014

imgCa urmare a acordurilor privind schimbul de date realizat cu utilitati de energie, INFO - partener spaniol în cadrul proiectului MESHARTILITY - a început să furnizeze date de energie obținute de la companiile energetice pentru autoritățile locale - atât participante și care nu au legătură cu proiectul. Agenția de Dezvoltare Regională de Murcia, în rolul său de o structură de susținere a Convenției primarilor din regiunea Murcia, are furnizat datele la municipalitate Puerto Lumbreras ajutându-i să dezvolte SEAP acestora pe baza datelor reale, de jos în sus asupra consumului de energie.

A 2 a Masa Rotunda Nationala in Romania

18 September 2014

repr foto-748x195

Agentia pentru Eficienta Energetica si Protectia Mediului (AEEPM) Bucuresti in calitate de coordonator national al proiectului MESHARTILITY si Agentia Locala a Energiei Alba, in calitate de partener al proiectului european DATA4ACTION, au organizat in data de 17 Septembrie 2014 prima masa rotunda comuna a proiectelor MESHARTILITY si Data4Action din Romania.

Pentru proiectul MESHARTILITY aceasta a reprezentat a 2 a Masa Rotunda Nationala.

Read more...

Energy Days in Spania

10 July 2014

Energy Day in Spain
6 zile de energie locale au fost organizate în Spania, în cadrul proiectului MESHARTILITY. În timpul acestor evenimente, care au avut loc în comunele Lorca, Mazarrón, Águilas.Pasă, San Pedro, San Javier și Fuente Alamo, primarii prezentate cetățenilor lor planuri de acțiune pentru energie durabilă locală (SEAP-uri) și măsurile de energie durabilă care acestea sunt de gând să pună în aplicare primul. Prin urmare, participanții la aceste întâlniri pot afla mai multe despre politicile lor energetice locale și planurile consiliilor locale pentru reducerea emisiilor de CO2. Prezentări de evenimente (în limba spaniolă) pot fi găsite în versiunea spaniolă a articolului.

MESHARTILITY event during Brussels Sustainable Energy Week

27 June 2014

Event in Brussels
© Committee of the Regions

On the 23rd of June 2014, during the EU Sustainable Energy Week in Brussels, we organized a MESHARTILITY event entitled "EU funding opportunities for sustainable energy for local and regional authorities: the case of MESHARTILITY". The event was held in the premises of the Committee of the Regions and gathered more than 70 participants representing different groups of stakeholders.

During the event there were presented new financing opportunities for local and regional authorities undertaking actions in the energy sector, including new programmes HORIZON 2020, LIFE+ and programmes of EIB operating in the period 2014-2020. There was also presented the case of the MESHARTILITY project as a good example of initiatives supporting European authorities in the development of successful Sustainable Energy Action Plans (SEAPs), which are compulsory for the signatories of the Covenant of Mayors.

Read more...

eveniment-meshartility-la-eusew

27 June 2014

Event in BrusselsPe 23 iunie 2014, în timpul Săptămânii Energiei Durabile a UE de la Bruxelles, am organizat un eveniment intitulat "MESHARTILITY oportunitățile de finanțare ale UE pentru energie durabilă pentru autoritățile locale și regionale: cazul MESHARTILITY". Evenimentul a avut loc la sediul Comitetului Regiunilor și a adunat mai mult de 70 de participanți reprezentând diferite grupuri de părți interesate.

În cadrul evenimentului au fost prezentate noi oportunități de finanțare pentru autoritățile locale și regionale întreprinde acțiuni în sectorul energetic, inclusiv programe noi ORIZONT 2020, LIFE programe de BEI își desfășoară activitatea în perioada 2014-2020 + și. Nu a fost, de asemenea, a prezentat cazul proiectului MESHARTILITY ca un bun exemplu de inițiative de sprijin autorităților europene în dezvoltarea planurilor de acțiune privind energia durabilă succes (PAED), care sunt obligatorii pentru semnatarii Pactului primarilor.

Obiectivul evenimentului a fost de a arăta că există diferite surse la nivelul UE disponibile pentru a ajuta autoritățile locale și regionale de a urmări obiectivele 20-20-20. Acesta a inclus prezentari de EASME, DG RTD, DG REGIO, Regiunea Murcia Bruxelles Office, INFO (coordonator de proiect MESHARTILITY) și provincia Chieti. Evenimentul a fost moderat de doamna Miladinova (DG REGIO) și-a deschis de dl Michel Lebrum, noul președinte al Comitetului Regiunilor.

A patra întâlnire de proiect în Murcia (ES)

02 May 2014

Pe 28 și 29 aprilie 2014 partenerii proiectului  MESHARTILITY s-au adunat în Murcia (ES), pentru a patra oară, pentru a discuta rezultatele și sarcinile la zi și pentru viitor. O mare parte a discuțiilor a fost dedicată acordurilor de cooperare care vor fi semnat între autoritățile locale implicate în proiect și furnizorii de utilitățile energetice care își desfășoară activitatea în zona lor. Acordurile ar trebui să îmbunătățească și reglementeze cooperarea între părți cu privire la dezvoltarea planurilor de energie durabile a municipalităților. Partenerii au dezbătut care poate fi pe cel mai bun conținut a unui acord precum și cu privire la necesitatea unor stimulentele care ar facilita cooperare, atât pentru autoritățile locale cât și pentru furnizorii de utilitățile și ce anume le-ar încuraja să semneze acorduri de cooperare formală. De asemenea, au fost de acord că este extrem de important să pregătească un format de date unificat, comun, care ar trebui să fie utilizat de către toate părțile implicate pentru a reduce timpul de muncă și că trebuie să se bazeze pe formatul cerut de CoM (Covenant of Mayors).

În timpul întâlnirii, partenerii proiectului MESHARTILITY, au avut, de asemenea, un brainstorming cu privire la posibile recomandări pentru factorii de decizie din UE pentru a face cooperarea între autoritățile locale și utilități de energie mai eficientă pentru realizarea unor obiective comune în domeniul energiei durabile. Aceste recomandări vor fi folosite pentru a pregăti discuțiile din cadrul următoarei mese rotunde europene planificată pentru începutul anului viitor.

Brainstorming în timpul Meselor rotunde naționale din 12 țări

11 December 2013

După succesul primei Mese rotunde europene a urmat prima rundă de Mese rotunde la nivel național în toate țările participante la proiect. La fiecare dintre acestea au participat reprezentanți ai administrațiilor locale, ai utilităților energetice, autoritățile naționale de reglementare a pieței de energie, ministerelor implicate în transpunerea Directivei Europene a Eficienței Energetice , organizațiile naționale de statistică și alte entități care influențează sau sunt implicate în colectarea datelor despre energie și influiențează procesele de partajare. Acestea s-au reunit la nivel național pentru a analiza situația actuală în ceea ce privește cooperarea și schimbul de date energetice între utilitățile energetice și municipii, precum și așteptările lor cu privire la cooperarea în schimbul de date energetice și dezvoltarea de strategii locale de energie durabilă și planuri. Participanții au discutat și elaborat acorduri-cadru care vor fi apoi puse în aplicare la nivel local. Ordinea de zi și formatul de mese rotunde la nivel național s-au axat pe aspectele legate de accesul la datele energetice, formatul și modelul de prezentare a acestora în funcție de necesitățile naționale și situația locală.

Read more...

Prima Masa Rotunda Nationala la Bucuresti

18 October 2013

DSC 1158

Prima Masa Rotunda Nationala a Proiectul Mesarhtility, Bucuresti

In organizarea Agentiei pentru Eficienta Energetica si Protectia Mediului, www.managenergy.ro, a avut loc pe 17 Octombrie 2013, la Bucuresti, o prima Masă rotunda Nationala, in cadrul proiectului Mesarhtility.
Masa rotunda a reunit reprezentanti ai ministerelor de resort, agentiilor locale si regionale pentru energie, autoritati locale, furnizori si distribuitori de energie, ANRE, asociatii si experti.

Read more...

Studiul privind schimbul de date evidențiază provocările

02 September 2013

Un studiu cu privire la practicile privind schimbul de date energetice, care a fost realizat ca parte a proiectului MESHARTILITY, a scos în evidență provocările cu care se confruntă municipalitățile atunci când încearcă să acceseze datele privind consumul de energie. În particular datele privind consumul de energie necesare pentru stabilirea inventarelor de referință privind  emisiile de gaze cu efect de seră  (BEI) sunt dificil de accesat de către municipalități. Mii de municipalități, asociații municipale, care sprijină organizațiile în Pactul primarilor, furnizorii de energie și asociațiile din industria energetică din țările participante la proiect au fost invitate să ia parte la acest studiu. În total, 245 de municipalități și asociațiile acestora, precum și 53 de furnizorii de energie și asociațiile acestora au răspuns la sondaj. Studiul a fost închis în august 2013 (după ce a fost deschis pentru mai mult de nouă luni) iar rezultatele au subliniat că provocări semnificative există încă în ceea ce privește accesul la date și calitatea acestor date. Rezultatele studiului au fost colectate într-un raport care va fi făcut public. Studiul s-a dovedit a fi foarte util, concentrându-se pe principalele provocări și abordarea acestora pentru a ajunge la acorduri cu furnizorii de energie și cum poate fi imbunatațit schimbul de date  prin găsirea de soluții win-win (câștigătoare pentru toți).

Prima Masă rotundă europeană a deschis discuțiile

30 August 2013

1 EU RoundtablePrima Masă rotundă europeană a proiectului MESHARTILITY  a avut loc la Bruxelles, pe 23 mai 2013. 21 de participanți din partea Comisiei Europene, municipalităților și asociațiile acestora, furnizorii de energie și asociațiile acestora, autoritățile de reglementare și reprezentați ai biroului Pactul primarilor s-au întâlnit pentru o zi plină de prezentări și discutii care acoperă mai multe aspecte privind schimbul de date despre  consumul de energie, în scopul utilizării de către municipalități pentru a stabili  Inventarul lor de bază a emisiilor de gaze cu efect de seră (BEI). Punctele de vedere ale municipiilor și furnizorilor de energie s-au auzit, și  a fost solicitat un template comun ca o bază pentru dezvoltarea de acorduri voluntare pentru a ajuta în viitor schimbul de date de energie. Furnizorii de energie ar dori să vadă cereri de date într-un format clar și consecvent cu scopul de a minimiza duplicarea, micșora timpul și efortul petrecut cu pregătirea datelor, în timp ce municipalitățile sunt în principal preocupate de primire unor date de o calitate mai bună și într-un format separat pe sectoare ale clienților. Această primă Masă rotundă europeană de mare succes va fi urmată de două runde de Mese rotunde naționale în fiecare dintre țările participante la proiect, iar în final o Masă rotundă europenă va încheia discuțiile.

A doua întâlnire de project la Brussels

04 March 2013

În 27 și 28 Februarie partenerii din proiectul  MESHARTILITY s-au adunat pentru a doua oară la Bruxelles pentru a discuta realizările anterioare și sarcini pentru viitorul apropiat. Mare parte a întâlnirii a fost dedicată analizei cadrului de la nivelul UE și a cadrelor naționale privind schimbul de date, analiză care a fost realizată în ultimele luni. Analiza a arătat caracteristicile specifice ale cadrului UE și a piețelor energetice naționale, precum și a ajutat la identificarea practicilor de schimb de date energetice reale. Rezultatele acestei analize vor fi utilizate în timpul pregătirii ordinii de zi a viitoarei mese rotunde europene cu reprezentanții  municipalităților și a furnizorilor de utilități energetice din țările participante la proiect. În cadrul întrevederii au fost discutate și alte sarcini cum ar fi semnarea de acorduri energetice locale dintre autoritățile locale și întreprinderile din sectorul energetic și începerea dezvoltării de Planuri Locale de Acțiune privind Energia Durabilă (SEAPs).

Lansarea studiului/sondaj pentru municipalitati si furnizorii de energie

09 November 2012

Astazi, a fost lansat un chestionar pentru a studia modul in care autoritatile locale si furnizorii de energie realizeaza schimbul de date - in special a datelor privind consumul de energie - necesare stabilirii Inventarului de Baza privind Emisiile (BEI) si evaluarii consumului de energie. Scopul acestuia este de a identifica si rezolva problemele existente, prin explorarea de solutii win-win pentru municipalitati si furnizorii de utilitati.

Participa la acest sondaj urmand link-ul:
http://meshartility.iclei-europe.org/online_survey/survey/survey.php

Analiza cadrului juridic privind schimbul de date este in curs de desfasurare

16 September 2012

Accesul la date de buna calitate privind consuml de energiei este esenial pentru autoritatile locale in cadrul procesului de elaborarea de strategii și planuri privind energia durabila. Acest acces depinde de mai multi factori diferiti, inclusiv cadrul juridic din diferite tari europene si la nivelul UE. Partenerii din proiectul MESHARTILITY au început analiza acestui  cadru, in scopul de a verifica modul in care acesta se refera la schimbul de date reale intre furnizorii de utilitati si de energie si autoritatile locale.


Rezultatele analizei, impreuna cu rezultatele sondajului privind practicile referitoare la schimbul de date  intre municipalitati si furnizorii de utilitati si energie, va ajuta partenerii de proiect sa identifice si sa abordeze provocarile existente. Raportul de analiza a cadrului  juridic privind schimbul de date va fi disponibil in curand!

 

Kick-off meeting in Brussels

01 June 2012

In 29 si  31 mai 2012 reprezentantii  a 17 organizatii, inclusiv agentii pentru  energie, asociatii de municipalitati, furnizori de utilitati si experti tehnici din 12 tari s-au adunat la Bruxelles, pentru a inaugura proiectul MESHARTILITY, co-finantat de Programul Intelligent Energy Europe (IEE). In timpul intalnirii partenerii de proiect au prezentat expertiza lor si au discutat sarcinile viitoare pentru fiecare precum si rezultatele asteptate.

In urmatorii trei ani, partenerii in proiectul MESHARTILITY vor identifica si vor aborda provocarile cu care se confrunta autoritatile locale, in elaborarea de strategii si planuri de energie durabila. Acestia vor ajuta, de asemenea, municipalitatile selectate in elaborarea inventarelor de emisii de referinta (BEI) si a planurilor de actiune privind energia durabila (SEAP), bazate pe date reale. O descriere mai detaliata a proiectului poate fi gasita aici.

 

Logo IEE

Responsabilitatea pentru continutul acestui website apartine in exclusivitate autorilor. Acesta nu reflecta neaparat opinia Uniunii Europene. EASME sau Comisia Europeana nu pot fi facute responsabile pentru eventualele pagube produse prin folosirea informatiilor din articolele publicate pe acest website. Desi facem eforturi sustinute pentru ca informatiile transmise pe acest website sa fie actuale si corecte va rugam sa verificati aceste informatii si direct pe website-urile institutiilor europene la care se face referire aici.