January 2020
Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Вход в системата

Забравена парола? Забравен потребител?
The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

Новини

Ден на зелената енергия в Генерал Тошево

24 April 2015

През м. октомври 2014 г. Общинският съвет на Генерал Тошево одобри и прие "План за действие за устойчиво енергийно развитие до 2020 г." (ПДУЕР), в рамките на инициативата Споразумение на кметовете (СнК) и проект Meshartility.

Съгласно изискванията на СнК, Планът включва преглед на емисиите на СО2 на територията на общината и набелязва мерки, чрез които количеството на тези емисии би могло да се намали с 25% до 2020 г. - това е и целта, с която Общината се ангажира да допринесе за общото намаляване на емисиите в ЕС.

Едно от задълженията на Общините, присъединили се към СнК е ежегодното организиране на Енергийни дни, които да популяризират инициативата сред местната общност.

На 24 март 2015 г. Община Генерал Тошево, съвместно с ЧИЕЦ организираха Ден на зелената енергия. Програмата на събитието бе разделена на три части.

Първата част бе насочена към представителите на общинската администрация и образователните институции на територията на общината. Основната цел на презентациите, изнесени от експертите на ЧИЕЦ, бе да се обърне вниманието на участниците към глобалните проблеми на климата и ролята на общините в борбата с промените в климата - което е заложено и в идеята на СнК. На присъстващите също така бе разяснено какво се очаква от тях в процеса на изпълнение и отчитане на ПДУЕР, и по-конкретно по отношение на събирането на информация за потреблението на енергия.

По-късно участниците в срещата бяха поканени да разгледат изложба на тема "Зелена енергия - Picture_029.jpgзелена планета", върху която работиха децата от местните училища и клубове в рамките на предварително обявения от Община Генерал Тошево конкурс. Всички участници в конкурса получиха грамоти, а най-добрите творби бяха отличени с предметни награди. На първо място единодушно бе избрана работата на учениците от ОУ "Йордан Йовков" в село Спасово. 

Следобед експертите от ЧИЕЦ се срещнаха с децата от клуб "Екология и здраве" към Центъра за работа с деца, с които разговаряха на теми, свързани с екологията, пестенето на енергия, използването на възобновяеми енергийни източници. Под формата на игри и въпроси децата се запознаха с различните видове източници на енергия, какво е въглероден отпечатък и какво е необходимо да прави всеки един от нас, за да го намали.

Втора европейска кръгла маса

12 March 2015

1На 10 март 2015 г. в Съвета на регионите в Брюксел се проведе Втората европейска кръгла маса, посветена на обмена на енергийни данни, организирана в рамките на проект Meshartility. Двадесет и един участници: специалисти от енергийни компании, сдружения на общини и поддържащи структури на Споразумението на кметовете от 12-те страни, участващи в проекта, представители на европейски институции - Генерална дирекция "Енергетика", Съвместния изследователски център и Секретариата на СнК, обобщиха дискусиите за възможните начини за подобряване на сътрудничеството между местните власти и енергийните компании.

Втората европейска кръгла маса обобщи заключенията от Първата европейска и двете серии национални кръгли маси, организирани в страните, участващи в проекта, и представи резултатите и постиженията му.

Дневният ред бе тематично разделен на три сесии, всяка от които включваше по няколко презентации. Първата сесия бе посветена на придобитите в хода на проекта знания и събраните примери за добри практики, резултатите от оценката на инвентаризацията на базовите емисии и анкетите сред партньорите и участващите общини, както и ролята на регионалните центрове за събиране на данни. Най-важната част от Кръглата маса бе представянето и обсъждането на препоръките към политиките на проекта MESHARTILITY, които бяха включени във втората сесия. Последната сесия се фокусира върху бъдещото развитие на темата за обмена на данни, след приключването на проекта.

Сред примерите за най-добри практики за централизирано събиране на данни единодушно бяха отличени Латвия, където от м. май 2015 г. ще започне публикуването на данни за годишното потребление на електроенергия в онлайн общинска база с данни, и механизмът за обмен на данни на Enel Distribuzione S.p.A. в Италия.

2Обсъждането на препоръките към политиката на европейските и националните институции под формата на работни групи, доведе до заключението, че те трябва да бъдат широко разпространени сред националните и европейските власти и заинтересовани страни. Бяха изразени известни резерви по отношение на практичността от въвеждането на централизирано събиране на данни в законодателството, най-вече на европейско ниво, и „кашата” до която може да доведе подписването на индивидуални споразумения между енергийните доставчици и местните власти.

Прочети още...

Пета среща на партньорите в Дубровник, Хърватия

10 November 2014

meeting in DubrownikuНа 5 и 6 ноември 2014 г. партньорите по проект MESHARTILITY се събраха в Дубровник (Хърватия) за пети път, за да обсъдят постигнатите резултати и предстоящите задачи по проекта. Голяма част от дискусиите бе посветена на споразуменията за сътрудничество, които трябва да бъдат сключени между местните власти, обхванати от проекта, и обслужващите ги енергийни компании. Бяха представени най-добрите примери за такова сътрудничество, като управлението на обмена на данни в Италия, или предложените промени в законодателството в енергийния сектор в Румъния. По време на сесиите бяха обсъдени и резултатите от втория кръг национални кръгли маси, организирани от партньорите в техните държави, както и напредъкът с разработването и изпълнението на ПДУЕР в участващите общини. На срещата присъства и г-н Мартин Ейбл, представителят на ЕК, отговарящ за проекта, който информира за изключително важното значение на проекта MESHARTILITY и неговите резултати за Европейската комисия. Той насърчи партньорите да продължат да работят упорито за сключването на споразумения между компаниите и местните власти, и активно да съдействат на общините за завършване процеса на разработване на техните ПДУЕР и пристъпване към тяхното изпълнение преди м. април 2015 г., когато приключва проектът. В тази връзка имаме удоволствието да Ви уведомим, че през м. март 2015 г. в Брюксел ще се състои Втората европейска кръгла маса, посветена на обмена на данни. По време на събитието, което ще събере енергийни компании, местни власти и заинтересовани страни на европейско равнище, ще се обсъди европейското измерение на обмена на данни за енергийното потребление. Скоро ще бъде публикуван и дневният ред на срещата.

Втора национална кръгла маса за обмена на данни

28 October 2014

На 31 октомври 2014 г. в София ще се проведе Втората национална кръгла маса по въпросите на обмена на данни между доставчиците на енергия и общинските власти във връзка с разработването и изпълнението на Планове за действие за устойчиво енергийно развитие.

На срещата са поканени представители на държавни институции, доставчици на енергия, местни власти, НПО, агенции и консултанти, работещи в областта на енергийното планиране.

Ще бъдат представени резултати от работата на ЧИЕЦ в рамките на проекта Meshartility, примери за добри практики при събирането и съхраняването на данни за потреблението на енергия, както и  създаването на пилотна енергийна обсерватория от Енергийна агенция - Пловдив в рамките на проекта Data4Action.

Основният акцент на Кръглата маса, обаче, ще бъде обсъждането на възможностите и формулирането на препоръки за по-добрата съвместна работа между различните институции.

Кръгли маси се провеждат в 12-те държави, участващи в проекта Meshartility – „Измервания и обмен на данни с енергийните компании за целите на Споразумението на кметовете”, съфинансиран от Програма „Интелигентна енергия – Европа” на ЕС и резултатите от тях ще послужат за формулирането на окончателните препоръки и дискусии по време на Европейската кръгла маса, която ще се проведе в началото на следващата година в Брюксел.

Споразуменията с енергийните компании дават резултат извън пределите на проекта MESHARTILITY

22 September 2014

В резултат от постигнатите споразумения с енергийните компании относно обмена на данни, испанският партньор по проекта MESHARTILITY - INFO, започна да предоставя данни за потреблението на енергия на местни власти, както обхванати в проекта, така и нямащи общо с него. Регионалната агенция за развитие на Мурсия, в ролята си на Поддържаща структура на Споразумението на кметовете в регион Мурсия, предостави данни на Пуерто Лумбрерас, позволяващи на общината да разработи ПДУЕР въз основа на реална информация за енергийното потребление на нейната територия.

Дни на енергията в Испания

10 July 2014

Energy Day in SpainВ Испания бяха организирани шест Дни на енергията в рамките на проекта MESHARTILITY. По време на тези събития, които се проведоха в общините Лорка, Мазарон, Агилас, Сан Педро, Сан Хавиер и Фуенте Аламо, кметовете представиха пред местната общественост Плановете за действие за устойчиво енергийно развитие и мерките, които най-напред ще бъдат изпълнени в областта на устойчивата енергия. Така участниците в тези срещи имаха възможност да се запознаят с местните енергийни политики и планове за намаляване емисиите на СО2. Презентациите от срещите са публикувани в испанската версия на сайта (на испански език). 

Дни на зелената енергия в Трън и Павликени

08 July 2014

В рамките на Европейската седмица на устойчивата енергия, на 23-ти и 24-ти юни в Община Трън и Община Павликени бяха организирани Дни на зелената енергия. Подобно събитие се организира за първи път в тези общини във връзка с присъединяването им към европейската инициатива Споразумение на кметовете.

Общинските служители и гражданите бяха запознати с политиките на европейско и национално ниво за намаляване емисиите на парникови газове и по-рационалното използване на енергията, както и с важната роля на общината за постигането на тези цели. Бяха представени и добри практики, които да се следват от общинската администрация и гражданите.

В рамките на събитието, в двете общини се организираха и конкурси за детска рисунка на тема „Моят зелен град“. Участие в тях взеха над 40 деца. Бяха раздадени награди и грамоти.

Дните на зелената енергия се организираха от Община Трън и Община Павликени с активното съдействие на Черноморски изследователски енергиен център (ЧИЕЦ) в рамките на проект Meshartility, съ-финансиран по програма "Интелигентна енергия - Европа" на ЕС.

Презентации:

Роля и възможности за общините за изпълнението на целите по енергийна ефективност, Цветомира Кулевска

Малките ВЕИ приложения и що е то общностен енергиен проект, Генади Кондарев

Галерия:

IMG 1842-sIMG 1848-sIMG 1857-sIMG 1873-sIMG 1878-sIMG 1882-sIMG 1885-sIMG 1888-s

Семинар на MESHARTILITY на Седмицата на устойчивата енергия в Брюксел

27 June 2014

Event in BrusselsНа 23 юни 2014 г. в рамките на Европейската седмица на устойчивата енергия в Брюксел се състоя семинар, организиран от MESHARTILITY под название ”Възможности за европейско финансиране на устойчива енергия за местни и регионални власти: проект MESHARTILITY”. Събитието се проведе в сградата на Комитета на регионите и на него присъстваха повече от 70 участници, представляващи различни заинтересовани страни.

На семинара бяха представени новите финансови инструменти за местните и регионалните власти, предприемащи действия в енергийния сектор, в това число новата програма Хоризонт 2020, LIFE+ и програмата на Европейската инвестиционна банка за периода 2014-2020 г. Проектът MESHARTILITY също бе представен като добър пример за инициативи, подпомагащи общинските власти в разработването на успешни Планове за действие за устойчиво енергийно развитие, които са задължителни за общините, подписали Споразумението на кметовете.

Целта на семинара бе да покаже различните финансови източници на европейско ниво, които могат да бъдат в помощ на местните и регионалните власти за постигането на целите 20-20-20. Презентации представиха представители на EASME, DG RTD, DG REGIO, Офис на Регион Мурсия в Брюксел, INFO (координатор на проекта MESHARTILITY) и Провинция Киети.

Програма на семинара

Презентации:

 1. European Structural and Investment Funds and sustainable energy, Gergana MILADINOVA, DG REGIO
 2. EU support to sustainable energy in local and regional authorities, Vincent BERRUTTO, EASME
 3. MESHARTILITY project: good practice, Jorge GARCÍA, INFO
 4. ELENA facility, Giancarlo MOCA, Province of Chieti
 5. HORIZON 2020 and the energy challenge: a contribution to the SET-plan, Gwennael JOLIFF-BOTREL, DG RTD
 6. LIFE + programme, representative of the Region of Murcia Brussels Office

Интервю с координатора на проекта MESHARTILITY по време на Европейската седмица на устойчивата енергия.

Прочети още...

Четвърта среща на партньорите в Мурсия, Испания

02 May 2014

На 28 и 29 април 2014 г. партньорите по проект Meshartility се събраха в Мурсия (Испания) за четвърти път, с цел да обсъдят постигнатите до момента резултати и предстоящите задачи. Голяма част от дискусиите бе посветена на споразуменията за сътрудничество, които трябва да се сключат между местните власти обхванати от проекта и енергийните компании, обслужващи техните територии. Споразуменията трябва да подобрят и регулират съвместната работа на двете страни за устойчивото енергийно развитие на общините. Партньорите обсъдиха подробно съдържанието на споразуменията, както и стимулите, които биха допринесли за ползотворното сътрудничество и биха насърчили местните власти и енергийните компании да подпишат формални споразумения за сътрудничество. Единодушно бе постигнато съгласие, че е изключително важно да се изготви унифициран общ формат на данните, следващ изискванията на Споразумението на кметовете, което би намалило обема на работа по обработката на данните.

IMG 5975

По време на срещата партньорите дискутираха по групи възможните препоръки към европейските власти за това как сътрудничеството между местните власти и енергийните компании да бъде по-ефективно и насочено към постигането на общите цели в областта на устойчивата енергия. Тези препоръки ще бъдат използвани при подготовката на дискусиите по време на следващата Европейска кръгла маса, планирана да се проведе в началото на 2015 г.

Публични срещи в петте пилотни общини

16 December 2013

В последната седмица на м. ноември и първата седмица на м. декември, ЧИЕЦ, съвместно с петте общини, включени в проекта Meshartility, проведоха публични срещи във връзка с присъединяването на общините към Споразумението на кметовете (Павликени, Генерал Тошево, Смолян) и разработването на Планове за действие за устойчиво енергийно развитие. Целта на срещите бе да се запознае местната общественост с инициативата на общините по отношение опазването на климата и намаляването на енергопотреблението на техните територии. На участниците бяха представени първите резултати от инвентаризацията на базовите емисии на въглероден двуокис на териториите на общините, а също така бяха разгледани проблемите, свързани със събирането и обмена на данни за енергопотреблението.

Национални кръгли маси в 12-те страни, участващи в проекта

11 December 2013

Изключително успешната Първа европейска кръгла маса бе последвана от серия национални кръгли маси в страните, участващи в проекта. На тях присъстваха представители на местното самоуправление, енергийни компании, регулатори на националните енергийни пазари, министрества, отговарящи за транспонирането на Директивата за енергийната ефективност, национални статистически организации и други, свързани с процеса на събиране и обмен на енергийни данни.

Всички те се събраха, за да анализират на национално ниво различните аспекти на съвместната работа и обмена на данни между енергийните компании и общините, както и техните очаквания във връзка със сътрудничеството в областта на обмена на данни и разработването на местни планове и стратегии за устойчиво енергийно развитие. Участниците обсъдиха и възможностите за сключване на рамкови споразумения, които да бъдат приложени на местно ниво.

Дневният ред на тези срещи бе съобразен с конкретната ситуация и нужди на национално ниво, но акцентът при всички бе достъпът до данни за енергопотреблението и формата на тези данни.

Бяха застъпени следните главни теми:

 • Резултати от Първата европейска кръгла маса
 • Резултати от проучването на практиките при обмена на данни
 • Възможности и затруднения пред обмена на данни и от двете страни
 • Потенциал за адаптиране на съществуващите добри практики към националните и регионални условия
 • Инвестиционни възможности
 • Възможности за подобряване на националната законодателна рамка

Националните кръгли маси предоставиха възможност за включване на въпросите, свързани с обмена на данни в националния дебат относно изпълнението на целите на Споразумението на кметовете и съдействието на местните власти при разработването на ПДУЕР. Също така, обсъжданията се фокусираха върху възможностите за подобряване на разполагаемостта с данни и улесняването работата по разработването и изпълнението на местни стратегии и планове в сферата на устойчивата енергия.

Качеството на съвместната работа на местните власти и енергийните компании зависи от желанието на двете страни. За щастие техните цели до голяма степен съвпадат и могат да бъдат постигнати заедно. За успеха на този процес е необходима по-добра комуникация между местните власти и енергийните доставчици.

Националните кръгли маси се проведоха, както следва:

 • България – 25.09.2013 г.
 • Германия – 21.10.2013 г.
 • Естония – 25.09.2013 г.
 • Испания – 27.09.2013 г.
 • Италия – 09.10.2013 г.
 • Кипър – 04.10.2013 г.
 • Латвия – 02.10.2013 г.
 • Малта – 11.09.2013 г.
 • Полша – 30.09.2013 г.
 • Румъния – 16.10.2013 г.
 • Словения – 09.10.2013 г.
 • Хърватия – 26.09.2013 г.

Скоро ще стартира вторият кръг национални кръгли маси. Следете информацията за развитието на диалога между местните власти и енергийните компании в страните-участнички в проекта.

Прочети още...

Първа национална кръгла маса в България

31 October 2013

На 25 септември 2013 г. в София се проведе Първата национална кръгла маса по въпросите на обмена на данни между доставчиците на енергия и общинските власти във връзка с изпълнението на задълженията на общините към Споразумението на кметовете. Целта на срещата бе провеждането на дискусия и търсенето на решения относно сътрудничеството между общинските власти и енергийните компании, които да бъдат приемливи и за двете страни. В Кръглата маса взеха участие представители на държавни институции, енергийни доставчици, общини и сдружения на общини, НПО и консултанти, експерти. Бе представено и предложение за законодателна промяна, която би улеснила взаимоотношенията и сътрудничеството между заинтересованите страни.IMG 0297

Анкетата за обмена на данни показва редица трудности

02 September 2013

Проучването на практиките при обмена на данни, направено като част от проекта Meshartility, показа проблемите, с които се сблъскват общините, опитвайки се да съберат и получат данни за енергийното си потребление. По-конкретно, видът на данните за енергопотреблението, необходими за инвентаризацията на базовите емисии на териториите на общините и енергийните оценки понякога са трудно достъпни за общинските власти.

Хиляди общини, асоциации на общини, поддържащи структури на Споразумението на кметовете, енергийни доставчици и асоциации от областта на енергийната индустрия бяха поканени да вземат участие в проучването.

Общо 245 общини и техни сдружения и 53 енергийни доставчици и техни асоциации отговориха на въпросите в проучването. Анкетата бе активна в продължение на девет месеца - до м. август 2013 г., и резултатите й показаха, че все още съществуват сериозни проблеми във връзка с достъпа до данни и качеството на данните.

Резултатите от проучването бяха обобщени в доклад, който предстои да бъде публикуван. Те са изключително полезни, тъй като насочват вниманието към основните проблеми, които проектът ще се стреми да реши чрез постигане на споразумения с енергийните доставчици как да бъде подобрен обменът на данни чрез решения, изгодни и за двете страни.

Първата европейска кръгла маса постави началото на бъдещи дискусии

30 August 2013

Първата европейска кръгла маса в рамките на проекта Meshartility се проведе на 23 май 2013 г. в Брюксел.

21 участници от Европейската комисия, общини и техни асоциации, енергийни доставчици и техни сдружения, регулатори и представители на Офиса на Споразумението на кметовете, се събраха на еднодневна среща, докладите и дискусиите на която обхванаха въпросите, свързани с обмена на данни за енергопотреблението на територията на общините за целите на инвентаризацията на базовите им емисии.

Бяха представени гледните точки на общините и на енергийните доставчици и бе потърсена обща основа за разработването на споразумения, подпомагащи бъдещия обмен на данни за енергопотреблението. Енергийните доставчици изразиха желание да има ясен и единен формат на исканите данни, което би предотвратило дублирането и би намалило времето и усилията на администрацията. От своя страна, общините посочиха, че биха искали качеството на получаваните данни да бъде по-добро и форматът им да включва разделение по потребителски сектори.

Тази много успешна Първа кръгла европейска маса ще бъде последвана от два кръга национални кръгли маси, които ще се организират във всички страни, участващи в проекта, като финалните дискусии ще се състоят по време на Втората европейска кръгла маса в края на проекта.

1 EU Roundtable

Втора среща на партньорите в Брюксел

04 March 2013

На 27 и 28 февруари 2013 г. партньорите по проекта Meshartility се събраха за втори път в Брюксел, за да обсъдят постигнатото до момента и задачите, които предстоят. По-голямата част от срещата бе посветена на анализа на европейската и националните регулаторни рамки относно обмена на данни, който бе извършен през последните месеци. Анализът показа специфични черти на европейския и националните енергийни пазари и също така помогна да се установят случаи на практики за обмен на реални данни за енергопотреблението. Резултатите от този анализ ще бъдат използвани при подготовката на съдържанието на предстоящата европейска кръгла маса, която ще събере представители на общините и енергийните компании от страните, участващи в проекта. По време на срещата бяха дискутирани и други въпроси и задачи, като сключването на споразумения между местните власти и енергийните компании и разработването на общински Планове за действие за устойчиво енергийно развитие.

IMG 0953

Започна проучване на практиките при обмена на данни за енергопотреблението сред общините и доставчиците на енергия

09 November 2012

Местните власти и доставчиците на енергия са поканени да попълнят публикуваната днес анкета, целта на която е да се проучи събирането и предоставянето на данни за енергопотреблението особено във връзка с инвентаризацията на базовите емисии на парникови газове на общините и оценката на енергопотреблението им. Получените отговори ще дадат възможност да се види какви са проблемите и на базата на това ще се потърсят решения от взаимна полза както за общините, така и за енергийните компании. Ако желаете, можете да участвате в анкетата:
http://meshartility.iclei-europe.org/online_survey/survey/survey.php

Напредва работата по анализа на регулаторните рамки, имащи отношение към обмена на данни

16 September 2012

Достъпът до качествени данни за енергопотреблението е от първостепенно значение за местните власти, когато става въпрос за разработване на стратегии и планове за устойчиво енергопотребление. Този достъп зависи от най-различни фактори, в това число от регулаторните рамки на отделните европейски държави и тези на ЕС. Партньорите по проекта MESHARTILITY започнаха анализ на тези рамки, който има за цел да покаже какво е влиянието им върху обмена на реални данни между енергийните компании и местните власти.

Резултатите от анализа, заедно с резултатите от проучването на практиките при обмена на данни, ще помогне на партньорите по проекта да се запознаят отблизо с проблемите и да потърсят тяхното адекватно решение. Докладът с резултатите от анализа скоро ще бъде готов.

Първа среща на партньорите в Брюксел

01 June 2012

Представители на 17 организации - енергийни агенции, асоциации на общини, енергийни компании и експерти от 12 държави, се събраха от 29 до 31 май 2012 г. в Брюксел на встъпителна среща на консорциума по проекта MESHARTILITY, съфинансиран от Програма „Интелигентна енергия – Европа” (ИЕЕ). Партньорите се запознаха и обсъдиха предстоящите задачи и очакваните резултати.

През следващите три години партньорите по проекта MESHARTILITY ще изучават проблемите, с които се сблъскват местните власти при разработването на стратегии и планове за устойчиво енергопотребление, и ще търсят решенията им. Те също така ще помогнат на избрани общини да направят инвентаризация на базовите емисии на СО2 на техните територии и да разработят Планове за действие за устойчиво енергийно развитие (ПДУЕР) въз основа на реални данни. Подробно описание на проекта можете да намерите тук.

 

Logo IEE

Цялата отговорност за съдържанието на тази страница принадлежи на авторите ѝ. Тя не отразява непременно мнението на Европейския съюз. ИАСМИ и Европейската комисия не носят отогорност за използването на съдържащата се в нея информация.